Thu | Feb | 21,2019
Kişisel araçlar
Kişisel araçlar

Biyografiler

Olonkho HyperMedia sitesinden

Konu başlıkları

Olonho destanı anlatıcılar (rusça Олонхосуты)

Olonho destanı anlatıcılar (rusça Олонхосуты)
Olonho yorumcuları (rusça Исполнители олонхо)
Olonhocular - Yazarlar (rusça Олонхосуты - писатели)
Genç olonho yorumcuları (rusça Юные исполнители олонхо)

Araştırmacılar (rusça Исследователи)

Destan Araştırmacıları (rusça Эпосоведы)
Folkloristler (rusça Фольклористы)
Müzikologlar (rusça Музыковеды)
Etnograflar (rusça Этнографы)
Лингвисты
Литературоведы
Культурологи
Filozoflar (rusça Философы)
Alfabetik sıraya göre bütün araştırmacılar (rusça Исследователи по алфавиту все)
Genç olonho yorumcuları rusça (Юные исследователи)

Olonho derleyicileri (rusça Собиратели олонхо)

İnformatörler (rusça Информаторы)

Специалисты

Руководители проектов
Hayranlar - Öğütçüler (rusça Энтузиасты-наставники)
Öğretmenler (rusça Учителя)
Yazarlar (rusça Писатели)
Художники
Tiyatrocular (rusça Театральные деятели)
Композиторы
Искусствоведы
Redaktörler (rusça Редакторы)
Переводчики
Pedagoglar (rusça Педагоги)
Библиографы
Фотографы
Технические специалисты

Olonho | Personeller | Organizasyon | Olaylar | Dünya destanları | Faydalı kaynaklar